Październik 2021

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu za brak miłości i jedności w polskich rodzinach i w życiu publicznym
  (I piątek ) 1.10.2021-godz.6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie zatwardziałych
  grzeszników (I sobota) 2.10.2021-godz.6.30
 3. Za wszystkich wiernych, aby z rozważania tajemnic różańcowych czerpali siłę do życia z wiary i bliskiego
  spotkania z Chrystusem i Jego Matką 5.10.2021-godz.7.15
 4. W intencjach wszystkich Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby
  wzrastali w zaufaniu Bogu, realizując wiernie przykazanie miłości 14.10.2021-godz.7.15
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej kanonizację i życie zgodne z
  charyzmatem dla wszystkich sióstr felicjanek 9.10.2021-godz.18.00
 6. Za Kościół w krajach misyjnych, o potrzebne łaski dla misjonarzy 18.10.2021 godz.18.00

Wrzesień 2021

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w rodzinach i w naszej
  Ojczyźnie. (I piątek) 3.09.2021-godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata (I sobota ) 4.09.2021-godz.6.30
 3. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by doświadczyli
  Bożego Miłosierdzia i mocni wiarą byli zaczynem dobra w swoim otoczeniu. 8.09.2021-godz.7.15
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyną bł. Marii Angeli, z prośbą o Jej kanonizację i dar nowych
  powołań do służby Bożej w Kościele. 10.09.2021-godz.18.00
 5. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by Bóg okazał im
  Swe Miłosierne Oblicze. 14.09.2021-godz.7.15
 6. Za poległych i zamordowanych w obozach zagłady w czasie II wojny światowej i wszystkich, którzy oddali
  swoje życie w obronie wolności i pokoju. 1.09.2021-godz.7.15

Sierpień 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 6.08.2021 godz.7.15
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza sobota) 7.08.2021 godz.6.30
 3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego  9.08.2021 godz.18.00
 4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2021  godz. 18.00
 5. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych.  27.08.2021  godz. 7.15
 6. O ducha  wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych.  31.08.2021  godz.7.15

Lipiec 2021

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek)  2.07.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 3.07.2021 godz.6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo  10.07.2021 godz.18.00
 4. Dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 22.07.2021 godz.18.00
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.  29.07.2021 godz. 7.15
 6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  7.07.2021 godz.18.00

Czerwiec 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.  (Pierwszy Piątek) 4.06.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia.    (Pierwsza Sobota) 5.06.2021 godz.6.30  
 3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci.  9.06.2021 godz.18.00                                               
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba 3.06.2021 godz.8.00
 5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 11.06.2021 godz.7.15
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.06.2021 godz.6.30
 7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 16.06.2021 godz.8.00