Lipiec 2023

  1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za  brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek) 07.07.2023, godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 01.07.2023, godz. 6.30
  3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo. 10.07.2023, godz. 18.00
  4. O dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 01.07.2023, godz. 18.00
  5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 20.07.2023, godz. 18.00
  6. Za nasze rodziny, aby złączone Bożą miłością żyły w zgodzie i jedności, czerpiąc z Eucharystii siły do przezwyciężania przeciwności. 25.07.2023, godz. 18.00