Lipiec 2022

  1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek) 1.07.2022r., godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 2.07.2022r., godz. 6.30
  3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo. 10.07.2022r., godz. 10.00
  4. O dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 5.07.2022r., godz. 7.15
  5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 15.07.2022r., godz. 18.00
  6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. 3.07.2022r., godz. 10.00