Sierpień 2023

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 04.08.2023, godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza Sobota). 05.08.2023, godz. 6.30
 3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego. 04.08.2023, godz. 7.15
 4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2023, godz. 18.00
 5. O nawrócenie grzeszników za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi i o przemianę życia dla pozostających w mocy zła, szczególnie uwikłanych w nałogi alkoholizmu i narkomanii. 06.08.2023, godz. 10.00
 6. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych. 11.08.2023, godz. 18.00
 7. O ducha wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych. 18.08.2023, godz. 18.00

Lipiec 2023

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za  brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek) 07.07.2023, godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 01.07.2023, godz. 6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo. 10.07.2023, godz. 18.00
 4. O dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 01.07.2023, godz. 18.00
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 20.07.2023, godz. 18.00
 6. Za nasze rodziny, aby złączone Bożą miłością żyły w zgodzie i jedności, czerpiąc z Eucharystii siły do przezwyciężania przeciwności. 25.07.2023, godz. 18.00

Czerwiec 2023

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie. (Pierwszy Piątek) 02.06.2023, godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia. (Pierwsza Sobota) 03.06.2023, godz. 6.30
 3. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci. 02.06.2023, godz. 18.00
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba. 08.06.2023, godz. 17.00
 5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.06.2023, godz. 18.00
 6. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 16.06.2023, godz. 7.15
 7. Za chorych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby swoje cierpienia ofiarowali za zbawienie grzeszników i przyjęli z wiarą i zaufaniem każdą Wolę Bożą. 23.06.2023, godz. 18.00

Maj 2023

 1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 31.05.2023, godz. 18.00
 2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym. (Pierwszy Piątek) 05.05.2023, godz. 6.30                                   
 3.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników. (Pierwsza Sobota)  06.05.2023, godz. 6.30                           
 4. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.05.2023, godz. 18.00
 5. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 12.05.2023, godz. 7.15
 6. Za wszystkich Ofiarodawców na cele Bractw, aby Bóg wynagrodził ich ofiarność swoim błogosławieństwem i przymnażał im wiary. 19.05.2023, godz. 7.15
 7.  Za wszystkie ofiary dotknięte tragedią wojny, trzęsieniem ziemi i innymi klęskami żywiołowymi, aby doświadczyły wsparcia i Bożej opieki . 09.05.2023, godz. 18.00

Świąteczno-noworoczna książka

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas, gdy wymieniamy się drobnymi upominkami, okazując w ten sposób sobie życzliwość, pamięć i miłość. Podarujmy taki upominek także naszym rówieśnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym w Tanzanii! Przedłużamy naszą zbiórkę rozpoczętą w październiku. Tym z Was, którzy się już włączyli przez wpłaty mówimy z serca DZIĘKUJEMY! ASANTE SANA! 

Idea jest prosta: równowartość książki/czasopisma, które Darczyńca kupuje dla siebie przeznaczyć na zakup książek w Tanzanii. Biblioteka ma być otwarta dla wszystkich: od dzieci po najstarszych, od przedszkolaków zainteresowanych bajkami, poprzez młodzież, po dorosłych szukających wskazówek rolniczych, rozwiązań technologicznych
i medycznych.

Jeżeli akcja będzie przeprowadzona zbiorowo w przedszkolu/szkole/parafii do puszki/skarbony, prosimy, by osoba odpowiedzialna za zbiórkę, podsumowała ją i dokonała jednej wpłaty, równocześnie przesyłając informację drogą e-mail lub SMS (ten kontakt ułatwi doprecyzowanie podziękowania dla danej placówki).

Kontakt: asia.milena@gmail.com, tel. 663-077-174