Wrzesień 2022

1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za popełnione grzechy w rodzinach i w naszej Ojczyźnie (I piątek)  2.09.2022 r., godz. 6:30

2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata ( I sobota) 3.09.2022 r., godz. 6:30

3. W intencjach czcicieli bractw, by doświadczali Bożego Miłosierdzia i mocni wiarą byli zaczynem w swoim otoczeniu.  12.09.2022 r., godz. 18:00

4. O dar pokoju na Ukrainie.  21.09.2022r.,  godz. 7:15

5. Dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyna bł. Matki Angeli Truszkowskiej z prośbą o dar kanonizacji.  10.09.2022 r., godz. 18:00

6. Za zmarłych czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz poległych w czasie II wojny światowej.  14.09.2022 r.,  godz. 7:15

Sierpień 2022

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (I Piątek) 5.08.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (I sobota) 6.08.2022r., godz. 6.30
 3. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2022r., godz. 18.00
 4. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych. 19.08.2022r., godz. 7.15
 5. O ducha wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych. 1.08.2022r., godz. 7.15

Lipiec 2022

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek) 1.07.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 2.07.2022r., godz. 6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo. 10.07.2022r., godz. 10.00
 4. O dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 5.07.2022r., godz. 7.15
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 15.07.2022r., godz. 18.00
 6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. 3.07.2022r., godz. 10.00

Czerwiec 2022

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie. (Pierwszy Piątek) 3.06.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia. (Pierwsza Sobota ) 4.06.2022r., godz. 6.30
 3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci. 1.06.2022r., godz. 18.00
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba. 16.06.2022r., godz. 17.00
 5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 6.06.2022r., godz. 8.00
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.06.2022r., godz. 18.00
 7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 11.06.2022r., godz. 18.00

Maj 2022

 1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 29.05.2022r., godz. 10.00
 2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym. (Pierwszy Piątek) 6.05.2022r., godz. 6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników. (Pierwsza Sobota) 7.05.2022r., godz. 6.30
 4. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 17.05.2022r., godz. 8.00
 5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.05.2022r., godz. 18.00
 6. O dar pokoju na świecie a szczególnie na Ukrainie 3.05.2022r., godz.12.00