Sierpień 2022

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (I Piątek) 5.08.2022r., godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (I sobota) 6.08.2022r., godz. 6.30
  3. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2022r., godz. 18.00
  4. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych. 19.08.2022r., godz. 7.15
  5. O ducha wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych. 1.08.2022r., godz. 7.15