Sierpień 2023

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 04.08.2023, godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza Sobota). 05.08.2023, godz. 6.30
  3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego. 04.08.2023, godz. 7.15
  4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2023, godz. 18.00
  5. O nawrócenie grzeszników za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi i o przemianę życia dla pozostających w mocy zła, szczególnie uwikłanych w nałogi alkoholizmu i narkomanii. 06.08.2023, godz. 10.00
  6. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych. 11.08.2023, godz. 18.00
  7. O ducha wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych. 18.08.2023, godz. 18.00