Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa

oblicze
PRAWDZIWY WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZEGO
OBLICZA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

wyrażonego na chuście św. Weroniki, które z największą
czcią przechowuje się w Bazylice św. Piotra Apostoła w Rzymie

Kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych w Kościele Katolickim, a za sprawa bł. Angeli Truszkowskiej i bł. Honorata Koźmińskiego został rozwinięty   przez Siostry Felicjanki  w Polsce.  Matka Symplicja Rotariusz, zapoznana  z  duchem Arcybractwa Najświętszego Oblicza P. J. założonego w Tours została mianowana podczas pobytu w Belgii (1884-1885), pierwszą zelatorką Bractwa Najświętszego Oblicza w Polsce.  M. M. Magdalena Borowska wystarała się o afiliację naszego bractwa erygowanego w Krakowie w 1894 r. do Arcybractwa w Tours. 

HISTORYCZNIE:

Pierwszą czcicielką Najświętszego Oblicza jest święta Weronika, która otarła twarz Chrystusowi na kalwaryjskiej drodze. Za ten czyn Odkupiciel wynagrodził ją darem swojego Oblicza, odciśniętym na chuście. Imię Weronika pochodzi od greckich słów vera eicon, co możemy tłumaczyć jako prawdziwe oblicze.

W XIII wieku św. Gertruda otrzymała łaskę objawień Chrystusa, który przykazał jej rozpowszechnienie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza: „Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść” i dał obietnice z nim związane.

Także w XIX wieku, francuska karmelitanka bosa, Służebnica Boża Maria od Św. Piotra (1816- 1848), mieszkająca w klasztorze w Tours otrzymała łaskę widzenia Chrystusa, który prosił ją o wynagradzanie zniewag, które uderzają w Jego kochające i miłujące Oblicze. W Tours znajduje się sanktuarium i jedno z najważniejszych miejsc kultu Najświętszego Oblicza. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, zakochana w Obliczu Pańskim, pisała wiersze Mu poświęcone:  „Święte Oblicze mojego Pana, Blaskami wiedziesz mnie swymi… Gwiazdo cudowna, umiłowana, Tyś mi jest niebem na ziemi! (…)”

W drugiej połowie XIX wieku narodzili się nowi apostołowie : św. Kajetan Catanoso, bł. Maria Pia Mastena oraz bł. Pierina de Micheli, która usłyszałą  od Pana Jezusa te słowa: „Za każdym razem ten, kto kontempluje moją Twarz, wleje miłość w moje Serce a za pośrednictwem mego Oblicza uzyska zbawienie wielu dusz” . Otrzymała również wizję Matki Bożej , która ofiarowała Jej szkaplerz z podobizną Oblicza Jezusa i podpisem  „Illumina, Domine, Vultum tuum super nos”, tzn. „Rozjaśnij, Panie, nad nami światło Twojego Oblicza” . Na drugiej stronie szkaplerza widoczna była Święta Hostia z napisem: „Mane nobiscum, Domine”, tzn. „Pozostań z nami, Panie”. Podczas wizji Matka Najświętsza podeszła do Matki Pieriny i powiedziała:

Ten szkaplerz lub medalik, który go zastępuje jest znakiem miłości i miłosierdzia, które Jezus pragnie dać światu w czasach zepsucia i nienawiści do Kościoła… Diabeł zakłada sieci, aby wyrwać wiarę z serc… Konieczne jest Boskie lekarstwo. Jest nim Najświętsze Oblicze Jezusa. Wszyscy ci, którzy będą nosili podobny szkaplerz lub medalik i jeśli to możliwe, w każdy wtorek nawiedzą Najświętszy Sakrament jako zadośćuczynienie za znieważanie Najświętszego Oblicza mojego Syna Jezusa podczas Jego Męki oraz w Sakramencie Eucharystii:

  • ostaną umocnieni w wierze;
  • będą mieli odwagę otwarcie manifestować swoją wiarę;
  • otrzymają pomoc w niebezpieczeństwach duszy i ciała;
  • otrzymają pomoc w trudnościach duchowych;
  • w ich pogodnej śmierci będzie im towarzyszyło radosne spojrzenie mojego Boskiego Syna.

Św. Jan Paweł II w bulli Misericordie Vultus wyznaje, że: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.”

Papież Benedykt XVI podczas homilii kanonizacyjnej przywołał słowa św. Kajetana,: „Jeżeli chcemy adorować prawdziwe Oblicze Jezusa… znajdujemy je w Bożej Eucharystii, gdzie wraz z Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa pod białą zasłoną hostii skrywa się Oblicze naszego Pana”.