Bractwo Niepokalanego Serca Maryi

Niep.Serce NMP
Wizerunek Niepokalanego Serca NMP
z celi bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Krakowie
Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

POWSTANIE BRACTWA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI:

Bractwo Niepokalanego Serca Maryi założył ks. Dufrieche des Genettes, proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Paryżu, a potwierdził je 16 XII 1838 r. ks. abp Jacek de Quelen. Papież Grzegorz XVI przyznał mu na zawsze tytuł Arcybractwa i ubogacił je licznymi odpustami i przywilejami. Również papież Pius X nadał temuż Arcybractwu nowe łaski duchowne. Założycielem Bractwa na terenie Polski w Krakowie był biskup krakowski Jan Puzyna. Ustanowił je kanonicznie przy kościele Sióstr Felicjanek na Smoleńsku 6, dekretem z 3 X 1896 r. L. 4067. Celem Bractwa obok czci oddawanej Niepokalanemu Sercu Maryi była modlitwa o nawrócenie grzeszników. Bractwo zostało przyłączone do Arcybractwa w Paryżu celem uzyskania odpustów i łask dokumentem z 18 XI 1896 r. L. 18926.

Cel Bractwa Niepokalanego Serca Maryi:

 1. Oddawanie szczególniejszej czci Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Zbawiciela świata.
 2. Upraszanie za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi łaski nawrócenia grzeszników.

Warunek przynależności do Bractwa:
Wpisanie swego nazwiska i imienia do Księgi Brackiej.

Obowiązki:
Codzienne odmawianie : 1 Zdrowaś Maryjo z dodaniem aktu:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Odpusty zupełne nadane członkom Arcybractwa 15 XII 1967 r. przez Świętą Penitencjarię na mocy specjalnej władzy przekazanej jej przez Stolicę Apostolską, które można zyskiwać pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia św., wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencji Ojca Świętego, a przy tym wymaga się, aby członkowie złożyli lub odnowili prywatnie obietnicę przestrzegania statutów Arcybractwa).

Odpusty można zyskiwać:

 • w dniu przyjęcia do Bractwa
 • w następujące dni świąteczne:
  – Niepokalanego Serca Maryi
  – Ucieczki grzeszników (16 stycznia)
  – święto Arcybractwa
  – Zwiastowania Pańskiego (25 marca)
  – Maryi Pośredniczki wszelkich łask (7 maja)
  – Niepokalanego Serca Maryi (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  – Matki Boskiej Zwycięskiej (przedostatnia niedziela października)
  – Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

Uwagi:

 1. Członkowie Bractwa powinni pamiętać, że czystością serca zjednają sobie szczególną opiekę i pomoc Niepokalanego Serca Maryi.
 2. Członkowie Bractwa powinni nosić Cudowny Medalik Niepokalanie Poczętej NMP.
 3. Zaleca się, aby członkowie Bractwa w pierwszą sobotę każdego miesiąca przystępowali do sakramentów św. i spełniali jakiś dobry uczynek na cześć Niepokalanego Serca Maryi.
 4. Członkiem może zostać każdy katolik bez względu na wiek i stan.
 5. Zaniedbanie obowiązków płynących z przynależności do Bractwa nie jest grzechem, ale pozbawianiem się łask duchowych przywiązanych do Bractwa.
 6. Członkowie Bractwa nie są obowiązani do żadnych opłat, mogą jednak składać dobrowolnie ofiary na pokrycie kosztów prowadzenia tego Dzieła czy na Msze św. o nawrócenie grzeszników i za członków Bractwa żyjących i zmarłych.

KORONKA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej.

Na krzyżyku:

Całym sercem wielbię i kocham Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go coraz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Na dużych paciorkach:
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Na małych paciorkach:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!

Zakończenie:
Niech zawsze i wszędzie będzie znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej!

Modlitwa
Całym sercem wielbię i kocham Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go coraz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Modlitwy członków bractwa Niepokalanego Serca Maryi:
Zdrowaś Maryjo… z dodaniem wezwania: Ucieczko grzesznych, módl się za nami!