Grudzień 2022

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak miłości i jedności w naszych rodzinach i w Ojczyźnie (I piątek). 2.12.2022 r., godz. 6:30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie zatwardziałych grzeszników(I sobota ). 3.12.2022 r., godz. 6:30
 3. O dar pokoju dla świata a zwłaszcza na Ukrainie. 4.12.2022 r.,  godz. 10:00
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo bł. Marii Angeli Truszkowskiej i o dar nowych powołań do rodziny felicjańskiej. 10.12.2022 r., godz. 18:00
 5. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz za zmarłych członków ich rodzin. 16.12.2022 r., godz. 18:00
 6. Za dzieci całego świata , aby wzrastały w wierze, nadziei i miłości oraz o dar mądrości dla rodziców i wychowawców młodego pokolenia. 6.12.2022 r., godz. 7:15

Listopad 2022

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu za brak poszanowania Bożych przykazań (I piątek) 4.11.2022 r.,  godz. 6:30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i nawrócenie dla wszystkich gorszycieli (I sobota) 5.11.2022 r., godz. 6:30
 3. O ducha ewangelicznej mądrości dla wszystkich chrześcijan a zwłaszcza prześladowanych za wiarę.  11.11.2022 r., godz. 7:15
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski przez przyczynę bł. Angeli Truszkowskiej z prośbą o jej kanonizację.  10.11.2022 r., godz. 18:00
 5. Za zmarłych czcicieli bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego serca Maryi.  3.11.2022 r.,  godz. 7:15
 6. Za zmarłych rodziców, krewnych członków Bractw i wszystkich, którym winniśmy wdzięczność.  7.11.2022 r.,  godz. 7:15

Październik 2022

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu za brak miłości i jedności w polskich rodzinach ( I piątek) 7.10.2022 r.,  godz. 6:30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o nawrócenie zatwardziałych grzeszników ( I sobota) 1.10.2022 r.,  godz. 6:30
 3. Za wiernych, aby w modlitwie różańcowej szukali głębokiego zjednoczenia z Jezusem i Jego Matką. 2.10.2022 r.,  godz. 8:00
 4. W wszystkich intencjach członków bractw.  22.10.2022 r.,  godz. 8:00
 5. O dar kanonizacji dla bł. Matki Angeli Truszkowskiej. 10.10.2022 r., godz. 18:00
 6. Za kościół w krajach misyjnych , o potrzebne łaski dla misjonarzy. 6.10.2022 r.,  godz. 7:15

Wrzesień 2022

1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za popełnione grzechy w rodzinach i w naszej Ojczyźnie (I piątek)  2.09.2022 r., godz. 6:30

2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata ( I sobota) 3.09.2022 r., godz. 6:30

3. W intencjach czcicieli bractw, by doświadczali Bożego Miłosierdzia i mocni wiarą byli zaczynem w swoim otoczeniu.  12.09.2022 r., godz. 18:00

4. O dar pokoju na Ukrainie.  21.09.2022r.,  godz. 7:15

5. Dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyna bł. Matki Angeli Truszkowskiej z prośbą o dar kanonizacji.  10.09.2022 r., godz. 18:00

6. Za zmarłych czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz poległych w czasie II wojny światowej.  14.09.2022 r.,  godz. 7:15

Sierpień 2022

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (I Piątek) 5.08.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (I sobota) 6.08.2022r., godz. 6.30
 3. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2022r., godz. 18.00
 4. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych. 19.08.2022r., godz. 7.15
 5. O ducha wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych. 1.08.2022r., godz. 7.15