Sierpień 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 6.08.2021 godz.7.15
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza sobota) 7.08.2021 godz.6.30
 3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego  9.08.2021 godz.18.00
 4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2021  godz. 18.00
 5. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych.  27.08.2021  godz. 7.15
 6. O ducha  wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych.  31.08.2021  godz.7.15

Lipiec 2021

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek)  2.07.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 3.07.2021 godz.6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo  10.07.2021 godz.18.00
 4. Dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 22.07.2021 godz.18.00
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.  29.07.2021 godz. 7.15
 6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  7.07.2021 godz.18.00

Czerwiec 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.  (Pierwszy Piątek) 4.06.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia.    (Pierwsza Sobota) 5.06.2021 godz.6.30  
 3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci.  9.06.2021 godz.18.00                                               
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba 3.06.2021 godz.8.00
 5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 11.06.2021 godz.7.15
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.06.2021 godz.6.30
 7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 16.06.2021 godz.8.00

Maj 2021

 1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 28.05.2021 godz.7.15
 2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym.
  (Pierwszy Piątek) 7.05.2021 godz.6.30                                                                                                               
 3.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników.   
  (Pierwsza Sobota) 01.05.2021 godz.18.00                                                  
 4. O duchową odnowę Kościoła i  Boże błogosławieństwo dla Papieża i wszystkich Jego najbliższych współpracowników. 02.05.2021 godz.19.30
 5.  O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 03.05.2021 godz.9.00
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej  rychłą kanonizację  10.05.2021 godz.6.30

Kwiecień 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i obojętność na Jego Miłość (Pierwszy Piątek)- 9.04.2021
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata- (Pierwsza Sobota) 10.04.2021
 3. O nawrócenie grzeszników, a szczególnie wrogów Kościoła, by doznali Miłosierdzia Bożego i uwierzyli Jego Miłości- 4.04.2021, godz. 12.00
 4. Za wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji ich Rodzin – o głęboką wiarę i moc Chrystusa Zmartwychwstałego w godzinach przeciwności- 4.04.2021, godz. 12.00
 5. O dar kanonizacji bł. Marii Angeli i dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych przez Jej wstawiennictwo- 10.04.2012, godz. 18.00