Kwiecień 2023

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i obojętność na Jego Miłość    31.03.2023 godz. 6.30                                    
  2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy  świata (Pierwsza Sobota) 01.04.2023 godz. 6.30
  3. O nawrócenie grzeszników, a szczególnie wrogów Kościoła, by doznali Miłosierdzia Bożego i  uwierzyli  Jego Miłości 16.04.2023 godz. 12.00
  4.    Za wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji ich Rodzin – o  głęboką wiarę i  moc Chrystusa Zmartwychwstałego w godzinach przeciwności 09.04.2023 godz. 12.00
  5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych przez Jej wstawiennictwo 10.04.2023 godz. 10.00
  6. O pokój dla wszystkich krajów dotkniętych konfliktem wojny i nienawiści   21.04.2023 godz.7.15