Kwiecień 2021

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i obojętność na Jego Miłość (Pierwszy Piątek)- 9.04.2021
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata- (Pierwsza Sobota) 10.04.2021
  3. O nawrócenie grzeszników, a szczególnie wrogów Kościoła, by doznali Miłosierdzia Bożego i uwierzyli Jego Miłości- 4.04.2021, godz. 12.00
  4. Za wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji ich Rodzin – o głęboką wiarę i moc Chrystusa Zmartwychwstałego w godzinach przeciwności- 4.04.2021, godz. 12.00
  5. O dar kanonizacji bł. Marii Angeli i dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych przez Jej wstawiennictwo- 10.04.2012, godz. 18.00