Kwiecień 2022

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu  Pana Jezusa za  grzechy i obojętność na Jego Miłość. ( Pierwszy Piątek )   1.04.2022 godz. 6.30                                                   
  2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy  świata.   (Pierwsza Sobota) 2.04.2022 godz. 6.30
  3. O nawrócenie grzeszników, a  szczególnie wrogów Kościoła, by doznali Miłosierdzia  Bożego  i  uwierzyli  Jego Miłości 24.04.2022 godz. 12.00
  4. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Papieża Franciszka, dla kolegium biskupów i wszystkich kapłanów 23.04.2022 godz. 7.15
  5. Za wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji  ich Rodzin – o głęboką wiarę i  moc Chrystusa Zmartwychwstałego w godzinach przeciwności 26.04.2022 godz. 18.00
  6. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu  10.04.2022 godz. 10.00