Marzec 2022

 1. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary i nadzieją radości nieprzemijającej.  21.03.2022 godz. 7.15
 2. Wynagradzająca Bożemu Sercu za nasze niewierności i grzechy całego świata   (I piątek miesiąca) 4.03.2022 godz. 6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca) 5.03.2022 godz. 6.30
 4. O Boże błogosławieństwo dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana  Jezusa  i Niepokalanego Serca Maryi  oraz wszystkich bliskich ich sercom 14.03.2022 godz. 8.00
 5. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu  10.03.2022 godz. 18.00 

Luty 2022

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla uwikłanych w grzechy  nałogowe  (I piątek miesiąca) 4.02.2022 godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota) 5.02.2022 godz. 18.00
 3. O nawrócenie  dla wszystkich uwikłanych w nałogi, zniewolonych przez sekty i tych, którzy słowem lub postępowaniem wyparli się wiary otrzymanej na chrzcie św. 14.02.2022 godz. 8.00  
 4. Za wszystkich ofiarodawców na działalność Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa  i Niepokalanego Serca Maryi, aby Bóg  hojnie wynagrodził każdy dar serca 23.02.2022 godz. 7.15
 5.  Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy 11.02.2022 godz. 8.00
 6. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa. (25 luty piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza) 25.02.2022 godz.6.30

7. O dar kanonizacji bł. Marii Angeli  10.02.2022 godz. 18.00

Styczeń 2022

 1.  Wy
 1.  Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za odrzucanie zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym i lekceważenie zasad  życia z wiary (I piątek)   7.01.2022 godz. 6.30
 2.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw (I sobota) 1.01.2022 godz. 19.30.
 3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu 10.01.2022 godz. 6.30
 4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin 12.01.2022 godz. 7.15
 5. Za naszą Ojczyznę, aby umacniała się w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  i nigdy nie odcinała się od swoich chrześcijańskich korzeni 6.01.2022 godz. 9.00