Marzec 2021

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla uwikłanych w grzechy nałogowe (I piątek miesiąca)- 5.03.2021, godz. 6.30
 2. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary i nadzieją radości nieprzemijającej- 7.03.2021, godz. 6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca)- 6.03.2021, godz. 6.30
 4. Za chorych i podeszłych wiekiem Członków Bractw, za osoby niepełnosprawne i dotknięte kalectwem, aby  cierpiący Chrystus był dla nich oparciem i  nadzieją nowego życia- 12.03.2021, godz. 18.00
 5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i potrzebne łaski dla wzywających Jej wstawiennictwa- 10.03.2021, godz. 18.00

Luty 2021

 1. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa. (12 luty  piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza) 12.02.2021, godz. 8.00
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota ) – 6.02.2021, godz. 6.30
 3. Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy – 14.02.2021, godz. 8.00
 4. O  dar kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz o łaski potrzebne dla wszystkich, którym służą  jej duchowe córki – 10.02.2021, godz. 18.00
 5. O  pełnię wiekuistej radości dla  wszystkich cierpiących w czyśćcu, a szczególnie  za  zmarłych Członków Bractw, by Pan im okazał swe miłosierne Oblicze – 10.02.2021, godz. 18.00

Styczeń 2021

 1.  Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za odrzucanie zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym i lekceważenie zasad  życia z wiary (I piątek ) –  1.01.2021, godz. 10.00
 2.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw. ( I sobota) – 2.01.2021, godz. 6.30
 3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu – 10.01.2021, godz. 10.00
 4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin – 14.01.2011, godz. 8.00
 5. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i Benedykta XVI – 16.01.2021, godz. 8.00

Grudzień 2020

 1. Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak miłości i jedności     w naszych  rodzinach  i  w  Ojczyźnie    (I piątek ) – 4.12.2020, godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich  zatwardziałych grzeszników  (I sobota)  – 5.12.2020, godz. 6.30                    
 3. 0 dar pokoju dla świata – 14.12.2020, godz. 7.15
 4. W intencjach wszystkich Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa     i Niepokalanego Serca Maryi, aby  wzrastali w  wierze – 17.12.2020, godz. 7.15
 5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej   kanonizację i  dar nowych powołań do  rodziny felicjańskiej – 10.12.2020, godz. 18.00
 6. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca  Maryi  oraz za  zmarłych członków ich rodzin – 21.12.2020, godz. 7.15