Marzec 2023

 1. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary  i  nadzieją radości nieprzemijającej. 
 2. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla  uwikłanych w grzechy nałogowe  (I piątek miesiąca) 03.03.2023 godz.6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca) 04.03.2023 godz. 6.30
 4. Za chorych i podeszłych wiekiem Członków Bractw, za osoby niepełnosprawne i dotknięte kalectwem, aby cierpiący Chrystus był dla nich oparciem i nadzieją nowego życia 31.03.2023 godz. 7.15
 5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i potrzebne łaski dla wzywających Jej wstawiennictwa 10.03.2023 godz. 18.00
 6. Za dzieci i młodzież polską, były wierne zobowiązaniom przyjętym na chrzcie świętym 25.03.2023 godz. 18.00

Luty 2023

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe  nawrócenie   dla  uwikłanych  w grzechy  nałogowe  (I piątek miesiąca) 03.02.2023 godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota ) 04.02.2023 godz. 6.30
 3. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa  – 17.02.2023 godz. 6.30  (piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza)
 4. Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy 11.02.2023 godz. 18.00
 5. O  dar kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz o łaski potrzebne dla wszystkich, którym służą  jej duchowe córki 10.02.2023 godz. 18.00
 6. O  pełnię wiekuistej radości dla  wszystkich cierpiących w czyśćcu, a szczególnie  za  zmarłych  Członków Bractw, by Pan im okazał swe miłosierne Oblicze   24.02.2023   godz. 18.00

Styczeń 2023

 1. Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy i niewierności chrześcijan (I piątek) 06.01.2023 godz. 10.00
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw (I sobota) 07.01.2023 godz. 6.30
 3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu 10.01.2023 godz. 18.00
 4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin 20.01.2023 godz.7.15
 5. O dar pokoju na świecie zwłaszcza na Ukrainie, Haiti i innych świata , gdzie toczą się wojny 01.01.2023 godz.19.00
 6. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i Benedykta XVI 08.01.2023 godz. 7.00