Maj 2022

  1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 29.05.2022r., godz. 10.00
  2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym. (Pierwszy Piątek) 6.05.2022r., godz. 6.30
  3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników. (Pierwsza Sobota) 7.05.2022r., godz. 6.30
  4. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 17.05.2022r., godz. 8.00
  5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.05.2022r., godz. 18.00
  6. O dar pokoju na świecie a szczególnie na Ukrainie 3.05.2022r., godz.12.00