Maj 2023

  1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 31.05.2023, godz. 18.00
  2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym. (Pierwszy Piątek) 05.05.2023, godz. 6.30                                   
  3.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników. (Pierwsza Sobota)  06.05.2023, godz. 6.30                           
  4. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.05.2023, godz. 18.00
  5. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 12.05.2023, godz. 7.15
  6. Za wszystkich Ofiarodawców na cele Bractw, aby Bóg wynagrodził ich ofiarność swoim błogosławieństwem i przymnażał im wiary. 19.05.2023, godz. 7.15
  7.  Za wszystkie ofiary dotknięte tragedią wojny, trzęsieniem ziemi i innymi klęskami żywiołowymi, aby doświadczyły wsparcia i Bożej opieki . 09.05.2023, godz. 18.00