Zarząd prowincjalny

SIOSTRA  MARIA  INGA OWCZAREK
Przełożona Prowincjalna

SIOSTRA  MARIA  CHRISTELLA KONARSKA
Wikaria Prowincjalna

SIOSTRA  MARIA  MARISTELLA HEŁMECKA
Druga Radna

SIOSTRA  MARIA  BONAWENTURA FRĄSZCZAK
Trzecia Radna

SIOSTRA  MARIA  SYMEONA RYŚ
Czwarta Radna

SIOSTRA MARIA HIACENTA KOS
Piąta  Radna

Zarząd Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
od lewej: s.M.Christella, s.M.Inga, s.M.Maristella, s.M.Symeona, s.M.Bonawentura, s.M.Hiacenta