Misjom

Czas Wielkiego Postu dla wielu z nas staje się drogą swoistego duchowego „remanentu”. Podejmujemy post w różnych formach. Więcej czasu rezerwujemy na osobistą i wspólnotową modlitwę, choćby przez uczestniczenie w niedzielnych Gorzkich żalach lub rozważanie męki Pana Jezusa przechodząc 14 stacji drogi krzyżowej. Dzielimy się także darem serca z potrzebującymi, czyli jałmużną.

Kontynuujemy naszą troskę o misje w Tanzanii. Zapraszamy Was w czasie Wielkiego Postu do ogarnięcia swoją modlitewną pamięcią polskich misjonarzy i misjonarki oraz ludzi, którym posługują w Tanzanii. Bezcenne jest nadanie także tej intencji podejmowanym wyrzeczeniom postnym i podzielenie się jałmużną z potrzebującymi Tanzańczykami.

Tanzania to ubogi kraj, blisko cztery razy większy od Polski, gdzie wciąż nie wszyscy mają dostęp do edukacji. To generuje analfabetyzm wśród mieszkańców, tak młodszych jak i starszych, a co za tym idzie, brak perspektyw do rozwoju oraz łatwa podatność na manipulację w wielu kwestiach życia społecznego (np. polityka, medycyna, światopogląd). W Tanzanii analfabetyzm obejmuje 37% kobiet i 22% mężczyzn.

Twoja jałmużna będzie przeznaczona na zakup książek do tworzonej misyjnej biblioteki. Będzie ona otwarta dla wszystkich: od dzieci po najstarszych, od przedszkolaków zainteresowanych bajkami, poprzez młodzież, po dorosłych szukających wskazówek rolniczych, rozwiązań technologicznych
i medycznych. Jeżeli akcja będzie przeprowadzona zbiorowo w przedszkolu/szkole/parafii do puszki, prosimy, by osoba odpowiedzialna za zbiórkę, podsumowała ją i dokonała jednej wpłaty, równocześnie przesyłając informację drogą e-mail lub SMS (ten kontakt ułatwi doprecyzowanie podziękowania dla danej placówki).

Kontakt: asia.milena@gmail.com tel. 663-077-174