Kościół

Z historii Kościoła Niepokalanego Serca Maryi
przy klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie

kosciol-min

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w 1882 roku zapoczątkowano budowę kościoła z funduszu ofiarowanego przez s. M. Rafaelę Sadowską, felicjankę, oraz z ofiar społeczeństwa. Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego 2 sierpnia 1882 roku dokonał ks. Kard. Albin Dunajewski.

Ukończony kościół w stylu neoromańskim, projektu F. Księżarskiego został konsekrowany dnia 26 października 1884 roku przez ks. Kard. Albina Dunajewskiego.

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek uzyskało od Stolicy Apostolskiej przywilej nieustannej dziennej adoracji w tym kościele.

Kościół został odnowiony w 1925 roku. Na skutek działań wojennych w 1945 roku został zniszczony witraż nad głównym wejściem.

W 1950 roku umieszczono w kościele nowe obrazy Drogi Krzyżowej namalowane przez siostrę felicjankę.

W 1955 roku w setną rocznicę istnienia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przeprowadzono w kościele gruntowny remont, a ścianę nad ołtarzem głównym ozdobiono nowym obrazem Niepokalanego Serca Maryi, pędzla siostry felicjanki.

W 1978 roku dokonano konserwacji stacji Drogi Krzyżowej, ołtarzy, obrazów i malowania ścian kościoła. W 1982 roku ufundowano nowy ołtarz.

/Z tablo zamieszczonego w kruchcie kościoła/