Apostolat

Staramy się być otwarte na potrzeby dzisiejszego świata, idziemy do biednych, samotnych, chcemy mówić każdemu o Bogu i wskazywać drogę do Niego, ale przede wszystkim pragniemy być oparciem w ich trudnych chwilach ziemskiego życia.

W związku z tym zakres naszych działań jest szeroki, a zarazem różnorodny. Tę różnorodność można ująć w dwa główne nurty:

•    ewangelizacja, katechizacja, praca oświatowa, wychowawcza

•    opieka nad ludźmi cierpiącymi, służba wszystkim, którzy potrzebują pomocy

Prowincja Niepokalanego Serca NMP w Krakowie prowadzi następujące instytucje: