Czerwiec 2022

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie. (Pierwszy Piątek) 3.06.2022r., godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia. (Pierwsza Sobota ) 4.06.2022r., godz. 6.30
  3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci. 1.06.2022r., godz. 18.00
  4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba. 16.06.2022r., godz. 17.00
  5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 6.06.2022r., godz. 8.00
  6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.06.2022r., godz. 18.00
  7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 11.06.2022r., godz. 18.00