Marzec 2021

 1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla uwikłanych w grzechy nałogowe (I piątek miesiąca)- 5.03.2021, godz. 6.30
 2. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary i nadzieją radości nieprzemijającej- 7.03.2021, godz. 6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca)- 6.03.2021, godz. 6.30
 4. Za chorych i podeszłych wiekiem Członków Bractw, za osoby niepełnosprawne i dotknięte kalectwem, aby  cierpiący Chrystus był dla nich oparciem i  nadzieją nowego życia- 12.03.2021, godz. 18.00
 5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i potrzebne łaski dla wzywających Jej wstawiennictwa- 10.03.2021, godz. 18.00

Luty 2021

 1. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa. (12 luty  piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza) 12.02.2021, godz. 8.00
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota ) – 6.02.2021, godz. 6.30
 3. Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy – 14.02.2021, godz. 8.00
 4. O  dar kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz o łaski potrzebne dla wszystkich, którym służą  jej duchowe córki – 10.02.2021, godz. 18.00
 5. O  pełnię wiekuistej radości dla  wszystkich cierpiących w czyśćcu, a szczególnie  za  zmarłych Członków Bractw, by Pan im okazał swe miłosierne Oblicze – 10.02.2021, godz. 18.00

Styczeń 2021

 1.  Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za odrzucanie zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym i lekceważenie zasad  życia z wiary (I piątek ) –  1.01.2021, godz. 10.00
 2.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw. ( I sobota) – 2.01.2021, godz. 6.30
 3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu – 10.01.2021, godz. 10.00
 4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin – 14.01.2011, godz. 8.00
 5. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i Benedykta XVI – 16.01.2021, godz. 8.00

Grudzień 2020

 1. Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak miłości i jedności     w naszych  rodzinach  i  w  Ojczyźnie    (I piątek ) – 4.12.2020, godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich  zatwardziałych grzeszników  (I sobota)  – 5.12.2020, godz. 6.30                    
 3. 0 dar pokoju dla świata – 14.12.2020, godz. 7.15
 4. W intencjach wszystkich Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa     i Niepokalanego Serca Maryi, aby  wzrastali w  wierze – 17.12.2020, godz. 7.15
 5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej   kanonizację i  dar nowych powołań do  rodziny felicjańskiej – 10.12.2020, godz. 18.00
 6. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca  Maryi  oraz za  zmarłych członków ich rodzin – 21.12.2020, godz. 7.15

Dane adresowe

KRAKÓW

 1. DOM MACIERZYSTY NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
  ul. Smoleńsk 6
  31-107 Kraków
  tel. (12)  422 08 37, 430 15 98     
  e-mail:  krak.felicjanki.6@wp.pl

 2. DOM ŚW. FELIKSA
  ul. Millana 15
  30- 610  Kraków
  tel. (12)  266 34 67
  e-mail:  felicjankimillana@o2.pl

 3. DOM  ŚW. BENEDYKTA LABRE’A
  ul. Kołłątaja 7
  31-502  Kraków
  tel. (12)   421 39 02, 422 19 24
  e-mail: fel.kollataja7@gmail.com

 4. DOM  CHRYSTUSA  KRÓLA
  ul. Smoleńsk 2
  31-107 Kraków
  tel. (12)  422 50 48
  e-mail: felicjansmol2@gmail.com 

 5. DOM  ŚW. JÓZEFA
  ul. Kopernika 2
  31- 034 Kraków
  tel. (12)  422 45 51
  e-mail: fel.kopernik@onet.eu

 6. DOM  ŚW. KLARYinfirmeria
  ul. Smoleńsk 2
  31-107 Kraków
  tel. (12)   430 16  02
  e-mail: infirmeria2@gmail.com

 7. DOM  MATKI SERCA  JEZUSOWEGO
  ul. Batorego 16
  31-135 Kraków
  tel. (12)  633  39  34
  e-mail: felicjanki.batory@op.pl


  KRAKÓW – TYNIEC
 8. DOM ŚW. JANA Z DUKLI
  ul. Dziewiarzy 11
  30-398 Kraków-Tyniec
  tel. (12) 267 55 36
  e-mail: rdp_tyniec@wp.pl

  LISZKI
 9. DOM  MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
  ul. Felicjanek 80
  32- 060  Liszki
  tel. (12)  280 60 97
  e-mail: siostry.felicjanki@onet.pl

  MORAWICA
 10. DOM  ŚW.  KATARZYNY
  32-084  Morawica 24
  tel. (12)  285 64 45
  e-mail:  felicjanki24m@o2.pl

  STRÓŻA
 11. DOM  ŚW. ANTONIEGO
  32- 431 Stróża  356
  tel. (12)  373 31 68
  e-mail :  felicjankistroza@gmail.com

  ZAKOPANE
 12. DOM ŚW. KAZIMIERZA
  ul. Kościeliska 4
  34-500 Zakopane
  tel. (18) 201 42 38
  e-mail: felicjankizakopane@gmail.com

 13. DOM  OPIEKI ŚW.  JÓZEFA
  ul. Kościeliska 21b
  34-500 Zakopane
  tel. (18) 206 63  87
  e-mailsiostry.zakopane@wp.pl

  CZĘSTOCHOWA
 14. DOM ŚW. JÓZEFA  ROBOTNIKA
  ul. Kunickiego 8
  42-207 Częstochowa-Raków
  tel. (34) 323 25 42
  e-mail: felicjanki.czestochowa.rakow@gmail.com

  NOWY SĄCZ
 15. DOM  NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
  ul. Długosza 53
  33-300 Nowy Sącz
  tel. (18)   443 70 69, 443 70 01
  e-mail: sowo@poczta.onet.pl
  smagda0@op.pl

  BIELSKO-BIAŁA
 16. DOM  BŁ. SALOMEI
  ul. Łokietka 3
  43-300 Bielsko-Biała
  tel. (33)   814 33 84
  e-mail: sfelicjankibielsko@gmail.com

  RZESZÓW
 17. DOM  ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
  Plac Farny 4 a
  35-010 Rzeszów
  tel. (17)   852 00 97
  e-mail:  rzfelicjanki@wp.pl 

  GORLICE
 18. DOM   ŚW. WOJCIECHA 
  ul. Krasińskiego 21
  38-300 Gorlice
  tel. (18)   353 69 91
  e-mail: fel.gorlice@wp.pl

  PRASZKA
 19. DOM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
  Plac Grunwaldzki 8
  46-320 Praszka
  tel. (34)  359 19 26
  e-mail: felicjankipraszka@gmail.com

  CZECHOWICE-DZIEDZICE
 20. DOM MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
  ul. Młyńska 3
  43-502 Czechowice – Dziedzice
  tel. (32)  215 41 99
  e-mail:  czecho3@onet.eu

  BESKO
 21. DOM  ŚW.  JÓZEFA
  ul. Starowiejska 51
  38- 524  Besko
  tel. (13)  467 30 58
  e-mail: beskofel@poczta.fm

  IWONICZ-ZDRÓJ
 22. DOM  BOSKIEJ OPATRZNOŚCI
  ul. Długa 1
  38- 440   Iwonicz- Zdrój
  tel. (13)   435 06 18
  e-mail: s.feliwonicz@op.pl

  GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA
 23. DOM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
  37- 203  Gniewczyna Łańcucka 86
  tel. (16)  642 72 02
  e-mail: gn-felicjanki@wp.pl

  GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
 24. DOM ŚW. JANA PAWŁA II
  ul. F. Chopina 9 a
  36-060 Głogów Małopolski
  tel. (17) 873 05 15
  e-mail: feliglo@o2.pl

  TRZEBINIA
 25. DOM  ŚW.  KRYSTYNY
  ul. Tysiąclecia 51
  32-540  Trzebinia – Krystynów
  tel. (32)  612 16  91
  e-mail: felicjanki51@wp.pl

  ESTONIA
 26. DOM  ŚW. FRANCISZKA Z  ASYŻU
  Estonia pst.3A – 11
  31023 Kohtla Jarve 10
  ESTONIA
  tel. (00 372)  33 -22 402
  e-mail: siostry.ahtme@gmail.com

  ANGLIA
 27. DOM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
  Dom Polskich Rezydentów  „Antokol”
  45 Holbrook
  Chislehurst Kent
  ANGLIA  BR7 6PE
  tel. (00 44 208)  467 81 02
  e-mail:  felicjankianglia@wp.pl