Luty 2021

  1. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa. (12 luty  piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza) 12.02.2021, godz. 8.00
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota ) – 6.02.2021, godz. 6.30
  3. Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy – 14.02.2021, godz. 8.00
  4. O  dar kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz o łaski potrzebne dla wszystkich, którym służą  jej duchowe córki – 10.02.2021, godz. 18.00
  5. O  pełnię wiekuistej radości dla  wszystkich cierpiących w czyśćcu, a szczególnie  za  zmarłych Członków Bractw, by Pan im okazał swe miłosierne Oblicze – 10.02.2021, godz. 18.00