Luty 2023

  1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe  nawrócenie   dla  uwikłanych  w grzechy  nałogowe  (I piątek miesiąca) 03.02.2023 godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota ) 04.02.2023 godz. 6.30
  3. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa  – 17.02.2023 godz. 6.30  (piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza)
  4. Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy 11.02.2023 godz. 18.00
  5. O  dar kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz o łaski potrzebne dla wszystkich, którym służą  jej duchowe córki 10.02.2023 godz. 18.00
  6. O  pełnię wiekuistej radości dla  wszystkich cierpiących w czyśćcu, a szczególnie  za  zmarłych  Członków Bractw, by Pan im okazał swe miłosierne Oblicze   24.02.2023   godz. 18.00