Luty 2022

  1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla uwikłanych w grzechy  nałogowe  (I piątek miesiąca) 4.02.2022 godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za  wszelkie zniewagi  (I sobota) 5.02.2022 godz. 18.00
  3. O nawrócenie  dla wszystkich uwikłanych w nałogi, zniewolonych przez sekty i tych, którzy słowem lub postępowaniem wyparli się wiary otrzymanej na chrzcie św. 14.02.2022 godz. 8.00  
  4. Za wszystkich ofiarodawców na działalność Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa  i Niepokalanego Serca Maryi, aby Bóg  hojnie wynagrodził każdy dar serca 23.02.2022 godz. 7.15
  5.  Za chorych Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, aby doświadczyli bliskości Boga i Jego skutecznej pomocy 11.02.2022 godz. 8.00
  6. Uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, z prośbą o ducha wynagrodzenia dla wszystkich członków Bractwa. (25 luty piątek przed  Środą Popielcową możliwość uzyskania odpustu zupełnego Święto Najświętszego Oblicza) 25.02.2022 godz.6.30

7. O dar kanonizacji bł. Marii Angeli  10.02.2022 godz. 18.00