św. Franciszek

franciszek-min

/Giotto, Legend of St Francis, Sermon to the Birds (detail), źródło /

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU


 

Przypatrując się życiu św. Franciszka z Asyżu i bł. Marii Angeli Truszkowskiej, pragniemy odpowiedzieć sobie dlaczego to właśnie On jest patronem naszego Zgromadzenia.

Św. Franciszek z Asyżu, Jan Bernardone przyszedł na świat w 1182 roku, w bogatej rodzinie kupieckiej. Imię Jan otrzymał na chrzcie ale jego ojciec później, po powrocie z Francji, gdzie przebywał w celach handlowyc

h nazwał go żartobliwie Franciszkiem, czyli francuzikiem, ze względu na sympatię, jaką chłopiec darzył kupców francuskich, z którymi ojciec załatwiał interesy. Według innej wersji przydomek ten miał otrzymać Franciszek ze względu na matkę, która miała pochodzić z francuskiej prowincji, Prowansji.

Pomimo pochodzenia jego życie uległo wielkim przemianom. Nie będziemy zatrzymywać się szczegółowo nad jego życiorysem, gdyż jest on ogólnie znany i dostępny. Myślą, do której raczej należy tu nawiązać jest związek św. Franciszka z naszym Zgromadzeniem, którego jest Patronem.

Święty Franciszek to wielka postać, w której Matka Angela wraz z pierwszymi felicjankami odkryła wzór godny naśladowania. On swoim życiem ukazał skarb, który przewyższa wszelkie ziemskie wartości. To św. Franciszek odkrył Chrystusa w ubogim, najsłabszym, odrzuconym człowieku i do niego wyciągnął swoje ręce, utożsamił się z Chrystusem. W swoim życiu naśladował Chrystusa realizując wymagania Ewangelii w sposób radykalny. Franciszek usłyszał słowa Ewangelii: “Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie (…) Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10,7; 9-10). Odczytał

On te słowa jako swoje powołanie: zapragnął odtąd żyć według Ewangelii oraz głosić nawrócenie i pokutę. Realizację tego rozpoczął od swojego ukochanego miasta Asyżu.