Postulat

postulat-min

POSTULAT


 

Jest pierwszym, wstępnym etapem formacji zakonnej. Jego celem jest uzupełnienie wiedzy religijnej kandydatki, ogólne zapoznanie się z życiem zakonnym oraz doświadczenie wspólnoty z innymi powołanymi. Postulat odbywa się we wspólnocie zakonnej.

Jest to czas służący stopniowemu wprowadzaniu w życie zakonne. Zgodnie z naszymi Konstytucjami postulat zazwyczaj trwa nie mniej niż sześć miesięcy i nie dłużej niż dwa lata. Proces formacyjny na tym etapie zakłada stopniowe dojrzewanie postawy ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej.