Juniorat

juniorat-min

JUNIORAT


 

Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa sześć lat do profesji wieczystej.

Jest to inaczej okres ślubów czasowych, gdyż w okresie tym siostry co roku ponawiają złożone śluby. W okresie junioratu, siostry uczą się łączenia kontemplacji z działalnością apostolską.

Siostry czasowe profeski pogłębiają swoją formację duchową, doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz stopniowo włączają się w prace właściwe naszej rodzinie zakonnej. Mają wiele okazji, by w sposób praktyczny służyć jako felicjanki i przygotować się do złożenia wieczystych ślubów zakonnych.