Nasza duchowość

duchowosc-min

NASZA DUCHOWOŚĆ


 

Jako Zgromadzenie z natury apostolskie wypełniamy swoją misję w Kościele przez kontemplację i działalność.

Od początku istnienia Zgromadzenia ideały św. Franciszka były siłą twórczą w życiu Matki Angelii. Żyjemy we wspólnocie ewangelicznym, eklezjalnym, eucharystycznym i maryjnym wymiarem jej franciszkańskiej duchowości.

Naśladujemy Chrystusa w Jego posłuszeństwie Ojcu. Upodabniamy się do Chrystusa przez życie ewangelicznego ubóstwa, które wymaga od nas pokuty i ciągłego nawracania się. Żyjemy w czystości, która daje nam wolność radosnego kochania i wielbienia Boga we wszystkich Jego stworzeniach, w duchu naszego Serafickiego Ojca.

Żyjemy w posłuszeństwie Kościołowi Katolickiemu i Ojcu Świętemu świadome, że pełniona przez nas służba jest częścią misji Kościoła powszechnego.

Eucharystia stanowi centrum konsekrowanego życia felicjanki. Zgłębiamy tajemnicę obecności Chrystusa wśród nas i jednoczymy się z Nim poprzez codzienną Komunię Świętą i wynagradzającą adorację.

Poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi, czcimy Ją jako Matkę i Panią Zgromadzenia. W Maryi, wzorze zawierzenia Bogu, szukamy nieustannie rady i pomocy.

Uczymy się żyć w radości, prostocie i wdzięczności, w duchu „Deo gratias” św. Feliksa z Kantalicjo, który jest patronem naszego Zgromadzenia.
Czcimy św. Józefa jako opiekuna Zgromadzenia i św. Franciszka z Asyżu, jako naszego Serafickiego Ojca.