Modlitwa za wstawiennictwem

modlitwyMA-min

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. MARII ANGELI


Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy,

że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą,

która żyła Twoją wolą w wierze i bezgranicznym zaufaniu,

i dla Twej miłości służyła bliźnim. 

Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą z ufnością proszę. 

Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.

(Za zezwoleniem władz kościelnych Rzymskiego Wikariatu)