Styczeń 2023

  1. Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy i niewierności chrześcijan (I piątek) 06.01.2023 godz. 10.00
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw (I sobota) 07.01.2023 godz. 6.30
  3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu 10.01.2023 godz. 18.00
  4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin 20.01.2023 godz.7.15
  5. O dar pokoju na świecie zwłaszcza na Ukrainie, Haiti i innych świata , gdzie toczą się wojny 01.01.2023 godz.19.00
  6. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i Benedykta XVI 08.01.2023 godz. 7.00