Styczeń 2022

  1.  Wy
  1.  Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za odrzucanie zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym i lekceważenie zasad  życia z wiary (I piątek)   7.01.2022 godz. 6.30
  2.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw (I sobota) 1.01.2022 godz. 19.30.
  3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu 10.01.2022 godz. 6.30
  4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin 12.01.2022 godz. 7.15
  5. Za naszą Ojczyznę, aby umacniała się w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  i nigdy nie odcinała się od swoich chrześcijańskich korzeni 6.01.2022 godz. 9.00