Styczeń 2021

  1.  Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Jezusa za odrzucanie zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym i lekceważenie zasad  życia z wiary (I piątek ) –  1.01.2021, godz. 10.00
  2.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, z prośbą o  ducha pokuty i wynagrodzenia dla  członków Bractw. ( I sobota) – 2.01.2021, godz. 6.30
  3. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu – 10.01.2021, godz. 10.00
  4. O błogosławieństwo Boże i dar głębokiego zawierzenia Bogu w każdej chwili życia dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz o łaski potrzebne dla ich rodzin – 14.01.2011, godz. 8.00
  5. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i Benedykta XVI – 16.01.2021, godz. 8.00