Sierpień 2021

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 6.08.2021 godz.7.15
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza sobota) 7.08.2021 godz.6.30
  3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego  9.08.2021 godz.18.00
  4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2021  godz. 18.00
  5. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych.  27.08.2021  godz. 7.15
  6. O ducha  wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych.  31.08.2021  godz.7.15