Marzec 2023

  1. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary  i  nadzieją radości nieprzemijającej. 
  2. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla  uwikłanych w grzechy nałogowe  (I piątek miesiąca) 03.03.2023 godz.6.30
  3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca) 04.03.2023 godz. 6.30
  4. Za chorych i podeszłych wiekiem Członków Bractw, za osoby niepełnosprawne i dotknięte kalectwem, aby cierpiący Chrystus był dla nich oparciem i nadzieją nowego życia 31.03.2023 godz. 7.15
  5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i potrzebne łaski dla wzywających Jej wstawiennictwa 10.03.2023 godz. 18.00
  6. Za dzieci i młodzież polską, były wierne zobowiązaniom przyjętym na chrzcie świętym 25.03.2023 godz. 18.00