Marzec 2022

  1. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary i nadzieją radości nieprzemijającej.  21.03.2022 godz. 7.15
  2. Wynagradzająca Bożemu Sercu za nasze niewierności i grzechy całego świata   (I piątek miesiąca) 4.03.2022 godz. 6.30
  3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca) 5.03.2022 godz. 6.30
  4. O Boże błogosławieństwo dla Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana  Jezusa  i Niepokalanego Serca Maryi  oraz wszystkich bliskich ich sercom 14.03.2022 godz. 8.00
  5. O dar rychłej kanonizacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, podziękowanie za łaski otrzymane za Jej przyczyną i Boże dary dla polecających się jej orędownictwu  10.03.2022 godz. 18.00