Marzec 2021

  1. Wynagradzająca Bożemu Sercu z prośbą o ducha pokuty, szczery żal i prawdziwe nawrócenie dla uwikłanych w grzechy nałogowe (I piątek miesiąca)- 5.03.2021, godz. 6.30
  2. W intencji chrześcijan prześladowanych, aby Chrystus obdarzył ich męstwem w wyznawaniu wiary i nadzieją radości nieprzemijającej- 7.03.2021, godz. 6.30
  3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o opiekę Maryi dla wszystkich, którzy podjęli drogę pokuty i nawrócenia (I sobota  miesiąca)- 6.03.2021, godz. 6.30
  4. Za chorych i podeszłych wiekiem Członków Bractw, za osoby niepełnosprawne i dotknięte kalectwem, aby  cierpiący Chrystus był dla nich oparciem i  nadzieją nowego życia- 12.03.2021, godz. 18.00
  5. O dar kanonizacji bł. M. Angeli i potrzebne łaski dla wzywających Jej wstawiennictwa- 10.03.2021, godz. 18.00