Maj 2021

  1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 28.05.2021 godz.7.15
  2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym.
    (Pierwszy Piątek) 7.05.2021 godz.6.30                                                                                                               
  3.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników.   
    (Pierwsza Sobota) 01.05.2021 godz.18.00                                                  
  4. O duchową odnowę Kościoła i  Boże błogosławieństwo dla Papieża i wszystkich Jego najbliższych współpracowników. 02.05.2021 godz.19.30
  5.  O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 03.05.2021 godz.9.00
  6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej  rychłą kanonizację  10.05.2021 godz.6.30