Lipiec 2021

  1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek)  2.07.2021 godz.6.30
  2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 3.07.2021 godz.6.30
  3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo  10.07.2021 godz.18.00
  4. Dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 22.07.2021 godz.18.00
  5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.  29.07.2021 godz. 7.15
  6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  7.07.2021 godz.18.00