Grudzień 2020

  1. Wynagradzająca  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak miłości i jedności     w naszych  rodzinach  i  w  Ojczyźnie    (I piątek ) – 4.12.2020, godz. 6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich  zatwardziałych grzeszników  (I sobota)  – 5.12.2020, godz. 6.30                    
  3. 0 dar pokoju dla świata – 14.12.2020, godz. 7.15
  4. W intencjach wszystkich Czcicieli Bractw Najświętszego Oblicza Pana Jezusa     i Niepokalanego Serca Maryi, aby  wzrastali w  wierze – 17.12.2020, godz. 7.15
  5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej   kanonizację i  dar nowych powołań do  rodziny felicjańskiej – 10.12.2020, godz. 18.00
  6. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca  Maryi  oraz za  zmarłych członków ich rodzin – 21.12.2020, godz. 7.15