167. rocznica powstania Zgromadzenia

21 listopada 1855 roku
Matka Maria Angela Truszkowska oddała siebie całkowicie Bogu, chcąc stać się całkowitym darem dla innych. Wraz ze swoją kuzynką, Weroniką Ciechanowską uroczyście oddały się pod opiekę Maryi, przyrzekając poświęcić się na Jej służbę.
Datę tę przyjęto jako dzień powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

„Wszystko to, Najmilsze Siostry w Chrystusie, powinno napełniać serca wasze weselem i serdeczną wdzięcznością dla Boga i dla Najświętszej Matki Jego, której to wszystko winne jesteście. Ona to bowiem od pierwszej chwili zawiązku waszego stała wam się prawdziwą Matką. Ona was pielęgnowała i czuwała nad wami, Ona wam to wszystko wypraszała, w potrzebach wspierała, w utrapieniach ratowała, w niebezpieczeństwach broniła i od zguby strzegła. Polecam was wszystkie Przenajświętszej waszej Matce i Pani, a w dzień Jej Ofiarowania łącząc się w duchu z wami, ofiaruję was na nowo przez Jej Przebłogosławione Ręce na służbę Jej Syna.”

— bł. Honorat Koźmiński OFM Cap.