Czerwiec 2021

  1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.  (Pierwszy Piątek) 4.06.2021 godz.6.30
  2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia.    (Pierwsza Sobota) 5.06.2021 godz.6.30  
  3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci.  9.06.2021 godz.18.00                                               
  4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba 3.06.2021 godz.8.00
  5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 11.06.2021 godz.7.15
  6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.06.2021 godz.6.30
  7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 16.06.2021 godz.8.00