Informacje ogólne

Dom generalny

Wspólnota Matki Bożej Pośredniczki Łask

Via del Casaletto, 540
00151 Roma, Italia
http://www.feliciansisters.org

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Józefa Poniatowskiego 33
37-700 Przemyśl
https://felicjanki.przemysl.pl/

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski

ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
http://www.felicjanki.waw.pl/

Prowincja Our Lady of Hope

871 Mercer Road, Beaver Falls
Pennsylvania 15010, USA
https://www.feliciansistersna.org/

Prowincja Nossa Senhora Aparecida

Rua Dr. Joaquim Ignacio Silvera da Motta, 144 –  Guabirotuba
81520 – 280 Curitiba
PR – Brasil

Wiceprowincja Maryi Matki Afryki

P.O. Box 1766
60 100 Embu
Kenya, Africa

Bractwo Niepokalanego Serca Maryi

Niep.Serce NMP
Wizerunek Niepokalanego Serca NMP
z celi bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Krakowie
Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

POWSTANIE BRACTWA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI:

Bractwo Niepokalanego Serca Maryi założył ks. Dufrieche des Genettes, proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Paryżu, a potwierdził je 16 XII 1838 r. ks. abp Jacek de Quelen. Papież Grzegorz XVI przyznał mu na zawsze tytuł Arcybractwa i ubogacił je licznymi odpustami i przywilejami. Również papież Pius X nadał temuż Arcybractwu nowe łaski duchowne. Założycielem Bractwa na terenie Polski w Krakowie był biskup krakowski Jan Puzyna. Ustanowił je kanonicznie przy kościele Sióstr Felicjanek na Smoleńsku 6, dekretem z 3 X 1896 r. L. 4067. Celem Bractwa obok czci oddawanej Niepokalanemu Sercu Maryi była modlitwa o nawrócenie grzeszników. Bractwo zostało przyłączone do Arcybractwa w Paryżu celem uzyskania odpustów i łask dokumentem z 18 XI 1896 r. L. 18926.

Cel Bractwa Niepokalanego Serca Maryi:

 1. Oddawanie szczególniejszej czci Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Zbawiciela świata.
 2. Upraszanie za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi łaski nawrócenia grzeszników.

Warunek przynależności do Bractwa:
Wpisanie swego nazwiska i imienia do Księgi Brackiej.

Obowiązki:
Codzienne odmawianie : 1 Zdrowaś Maryjo z dodaniem aktu:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Odpusty zupełne nadane członkom Arcybractwa 15 XII 1967 r. przez Świętą Penitencjarię na mocy specjalnej władzy przekazanej jej przez Stolicę Apostolską, które można zyskiwać pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia św., wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencji Ojca Świętego, a przy tym wymaga się, aby członkowie złożyli lub odnowili prywatnie obietnicę przestrzegania statutów Arcybractwa).

Odpusty można zyskiwać:

 • w dniu przyjęcia do Bractwa
 • w następujące dni świąteczne:
  – Niepokalanego Serca Maryi
  – Ucieczki grzeszników (16 stycznia)
  – święto Arcybractwa
  – Zwiastowania Pańskiego (25 marca)
  – Maryi Pośredniczki wszelkich łask (7 maja)
  – Niepokalanego Serca Maryi (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  – Matki Boskiej Zwycięskiej (przedostatnia niedziela października)
  – Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

Uwagi:

 1. Członkowie Bractwa powinni pamiętać, że czystością serca zjednają sobie szczególną opiekę i pomoc Niepokalanego Serca Maryi.
 2. Członkowie Bractwa powinni nosić Cudowny Medalik Niepokalanie Poczętej NMP.
 3. Zaleca się, aby członkowie Bractwa w pierwszą sobotę każdego miesiąca przystępowali do sakramentów św. i spełniali jakiś dobry uczynek na cześć Niepokalanego Serca Maryi.
 4. Członkiem może zostać każdy katolik bez względu na wiek i stan.
 5. Zaniedbanie obowiązków płynących z przynależności do Bractwa nie jest grzechem, ale pozbawianiem się łask duchowych przywiązanych do Bractwa.
 6. Członkowie Bractwa nie są obowiązani do żadnych opłat, mogą jednak składać dobrowolnie ofiary na pokrycie kosztów prowadzenia tego Dzieła czy na Msze św. o nawrócenie grzeszników i za członków Bractwa żyjących i zmarłych.

KORONKA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej.

Na krzyżyku:

Całym sercem wielbię i kocham Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go coraz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Na dużych paciorkach:
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Na małych paciorkach:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!

Zakończenie:
Niech zawsze i wszędzie będzie znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej!

Modlitwa
Całym sercem wielbię i kocham Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go coraz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Modlitwy członków bractwa Niepokalanego Serca Maryi:
Zdrowaś Maryjo… z dodaniem wezwania: Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa

oblicze
PRAWDZIWY WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZEGO
OBLICZA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

wyrażonego na chuście św. Weroniki, które z największą
czcią przechowuje się w Bazylice św. Piotra Apostoła w Rzymie

Kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych w Kościele Katolickim, a za sprawa bł. Angeli Truszkowskiej i bł. Honorata Koźmińskiego został rozwinięty   przez Siostry Felicjanki  w Polsce.  Matka Symplicja Rotariusz, zapoznana  z  duchem Arcybractwa Najświętszego Oblicza P. J. założonego w Tours została mianowana podczas pobytu w Belgii (1884-1885), pierwszą zelatorką Bractwa Najświętszego Oblicza w Polsce.  M. M. Magdalena Borowska wystarała się o afiliację naszego bractwa erygowanego w Krakowie w 1894 r. do Arcybractwa w Tours. 

HISTORYCZNIE:

Pierwszą czcicielką Najświętszego Oblicza jest święta Weronika, która otarła twarz Chrystusowi na kalwaryjskiej drodze. Za ten czyn Odkupiciel wynagrodził ją darem swojego Oblicza, odciśniętym na chuście. Imię Weronika pochodzi od greckich słów vera eicon, co możemy tłumaczyć jako prawdziwe oblicze.

W XIII wieku św. Gertruda otrzymała łaskę objawień Chrystusa, który przykazał jej rozpowszechnienie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza: „Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść” i dał obietnice z nim związane.

Także w XIX wieku, francuska karmelitanka bosa, Służebnica Boża Maria od Św. Piotra (1816- 1848), mieszkająca w klasztorze w Tours otrzymała łaskę widzenia Chrystusa, który prosił ją o wynagradzanie zniewag, które uderzają w Jego kochające i miłujące Oblicze. W Tours znajduje się sanktuarium i jedno z najważniejszych miejsc kultu Najświętszego Oblicza. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, zakochana w Obliczu Pańskim, pisała wiersze Mu poświęcone:  „Święte Oblicze mojego Pana, Blaskami wiedziesz mnie swymi… Gwiazdo cudowna, umiłowana, Tyś mi jest niebem na ziemi! (…)”

W drugiej połowie XIX wieku narodzili się nowi apostołowie : św. Kajetan Catanoso, bł. Maria Pia Mastena oraz bł. Pierina de Micheli, która usłyszałą  od Pana Jezusa te słowa: „Za każdym razem ten, kto kontempluje moją Twarz, wleje miłość w moje Serce a za pośrednictwem mego Oblicza uzyska zbawienie wielu dusz” . Otrzymała również wizję Matki Bożej , która ofiarowała Jej szkaplerz z podobizną Oblicza Jezusa i podpisem  „Illumina, Domine, Vultum tuum super nos”, tzn. „Rozjaśnij, Panie, nad nami światło Twojego Oblicza” . Na drugiej stronie szkaplerza widoczna była Święta Hostia z napisem: „Mane nobiscum, Domine”, tzn. „Pozostań z nami, Panie”. Podczas wizji Matka Najświętsza podeszła do Matki Pieriny i powiedziała:

Ten szkaplerz lub medalik, który go zastępuje jest znakiem miłości i miłosierdzia, które Jezus pragnie dać światu w czasach zepsucia i nienawiści do Kościoła… Diabeł zakłada sieci, aby wyrwać wiarę z serc… Konieczne jest Boskie lekarstwo. Jest nim Najświętsze Oblicze Jezusa. Wszyscy ci, którzy będą nosili podobny szkaplerz lub medalik i jeśli to możliwe, w każdy wtorek nawiedzą Najświętszy Sakrament jako zadośćuczynienie za znieważanie Najświętszego Oblicza mojego Syna Jezusa podczas Jego Męki oraz w Sakramencie Eucharystii:

 • ostaną umocnieni w wierze;
 • będą mieli odwagę otwarcie manifestować swoją wiarę;
 • otrzymają pomoc w niebezpieczeństwach duszy i ciała;
 • otrzymają pomoc w trudnościach duchowych;
 • w ich pogodnej śmierci będzie im towarzyszyło radosne spojrzenie mojego Boskiego Syna.

Św. Jan Paweł II w bulli Misericordie Vultus wyznaje, że: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.”

Papież Benedykt XVI podczas homilii kanonizacyjnej przywołał słowa św. Kajetana,: „Jeżeli chcemy adorować prawdziwe Oblicze Jezusa… znajdujemy je w Bożej Eucharystii, gdzie wraz z Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa pod białą zasłoną hostii skrywa się Oblicze naszego Pana”.

___________________________________________________________________________

Kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych w Kościele Katolickim, a za sprawą bł. Marii Angeli Truszkowskiej i bł. Honorata Koźmińskiego został rozwinięty przez Siostry Felicjanki  w Polsce. Matka Maria Angela bardzo często modliła się leżąc krzyżem przed wizerunkiem Najświętszego Oblicza znajdującym się na korytarzu pierwszego piętra w Domu Macierzystym na ul. Smoleńsk w Krakowie i błagała wtedy o łaski dla Sióstr, które wahały się w powołaniu, którym groziło wydalenie lub były w ciężkich tarapatach wewnętrznych. 

Matka Symplicja Rotariusz zapoznana z duchem Arcybractwa Najświętszego Oblicza Pana Jezusa założonego w Tours, została mianowana podczas pobytu w Belgii (1884-1885), pierwszą zelatorką Bractwa Najświętszego Oblicza w Polsce.  Matka Maria Magdalena Borowska wystarała się o afiliację naszego bractwa erygowanego w Krakowie w 1894 r. do Arcybractwa w Tours. 

Obowiązki członków Arcybractwa:

 1. Odmawiać codziennie w intencji Arcybractwa: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
  Na końcu wezwanie: Panie, okaż nam Twe Święte Oblicze, a będziemy zbawieni.
 2. Nosić na sobie medalik, krzyżyk lub szkaplerz z wyobrażeniem Najświętszego Oblicza.
 3. Rozszerzać według możności nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.
 4. Być wpisanym w liczbę członków.

Odpusty zupełne nadane przez Penitencjarię Apostolską 1 października 1968 roku:
Dzień przyjęcia i następujące święta:

 • Święto Oblicza Pana Jezusa (piątek przed Środą Popielcową)
 • Siedmiu Boleści Matki Bożej (15 września)
 • Św. Piotra Apostoła (29 czerwca)
 • Piąta niedziela Wielkiego Postu (dawna pierwsza Niedziela Męki Pańskiej)
Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże,
wejrzyj na Oblicze Syna Twojego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ofiarujemy Ci Je z ufnością na
chwałę Twojego świętego Imienia:
za podwyższenie Kościoła świętego,
za zbawienie całego świata za
wybawienia dusz z czyśćca i dla
otrzymania wszelkich łask nam
potrzebnych. Amen.

Modlitwy

modlitwa-min

„Proście a będzie wam dane” – modlitwy


 

Dlaczego więc nie prosić, dodatkowo przy wsparciu orędowników w niebie. Jednym z nich jest nasza założycielka bł. Maria Angela Truszkowska, szczególna patronka chorych.

Poniżej przedstawiamy modlitwy za jej wstawiennictwem, które można wykorzystać do indywidualnej modlitwy. Otrzymały one aprobatę Kościoła.

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić Siostry Felicjanki:

ul. Smoleńsk 6
31-107 Kraków

tel. 12-422-08-37
e-mail: