Nasz sposób życia

Bóg budzi w Kościele różne charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego, służące budowie tej ogromnej Bożej Wspólnoty.

Jako Siostry Felicjanki żyjemy razem we wspólnocie, która przez osobę bł. Marii Angeli Truszkowskiej otrzymała charyzmat naśladowania Jezusa w Jego całkowitym poddaniu się Woli Ojca poprzez życie

  • współczującą miłością i miłosierdziem
  • ofiarną służbą potrzebującym
  • troską o zbawienie wszystkich ludzi

Jesteśmy kobietami dającymi w samych sobie miejsce dla Jezusa – ubogiego, czystego i posłusznego. Pragniemy patrzeć Jego oczami, czuć Jego sercem, myśleć Jego myślami i czynić to, co czyniły Jego ręce.

Ochrona danych

Zgodnie z art. 30 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (z 13 marca 2018 r.) Krakowska Prowincja Niepokalanego Serca NMP posiada inspektora ochrony danych.

Adres korespondencyjny Prowincjalnego Inspektora Ochrony Danych:

ul. Smoleńsk 6
31-107 Kraków

e-mail: iod.felicjanki.krakow@wp.pl

Zarząd prowincjalny

SIOSTRA  MARIA  INGA OWCZAREK
Przełożona Prowincjalna

SIOSTRA  MARIA  CHRISTELLA KONARSKA
Wikaria Prowincjalna

SIOSTRA  MARIA  MARISTELLA HEŁMECKA
Druga Radna

SIOSTRA  MARIA  BONAWENTURA FRĄSZCZAK
Trzecia Radna

SIOSTRA  MARIA  SYMEONA RYŚ
Czwarta Radna

SIOSTRA MARIA HIACENTA KOS
Piąta  Radna

Zarząd Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
od lewej: s.M.Christella, s.M.Inga, s.M.Maristella, s.M.Symeona, s.M.Bonawentura, s.M.Hiacenta