Felicjanki czyli siostry szczęścia

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat
Założycielki bł. Marii Angeli – Zofii Truszkowskiej.
Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

Zapraszamy serdecznie!