Felicjanki czyli siostry szczęścia

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat
Założycielki bł. Marii Angeli – Zofii Truszkowskiej.
Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

Zapraszamy serdecznie na czerwcowy dzień skupienia!
Pojedź z nami w góry! Rozpocznij z Bogiem czas wakacji!
Dołącz do naszej ekipy! Relaks i formacja na Kaszubach!
Jeżeli rozeznajesz drogę życia i słyszysz, że Bóg Cię woła, przyjedź!
Będziesz uczyć się w Krakowie?
Szukasz miejsca zamieszkania? Zobacz Bursę w sercu Krakowa!