Felicjanki czyli siostry szczęścia

Jesteśmy duchowymi córkami bł. Marii Angeli Truszkowskiej.
Wezwane przez Boga współpracujemy z Chrystusem
w duchowej odnowie świata i czynimy wszystko, by być wiarygodnym znakiem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka.

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat Założycielki Zofii Truszkowskiej. Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

więcej: https://www.felicjanki.pl/mlodym/juz-wkrotce-zapraszamy/


Dodane ostatnio: